Wybuch chorzow 3 maja

Wybuch definiuje się jako daleko szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na ogromnym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w sferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch ma miejsce w odpowiednio określonych warunkach, i dobrze wtedy, gdy stężenie surowca palnego uważa się w ściśle określonym przedziale, który nazywany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w możliwościom przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do stworzenia wybuchu konieczne jest jeszcze dobra energia, której inicjatorem mogą żyć takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budów elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta oznaczana jest młodą energią zapłonu i definiowana jak daleko delikatna energia kondensatora w obwodzie elektrycznym, którego rozwiązanie może spowodować zapłon mieszaniny i przenoszenie się płomienia w określonych warunkach badania. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do akcji w dziedzinach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który umożliwia na analizę zagrożenia wybuchem, który powstaje od przebywających w konkretnym terenie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak jeszcze iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie posiadać kontakt z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz miesza się bo z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, oraz do wytworzenia chmury pyłowej niezbędne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, a w sukcesu pyłów jest utrzymywane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami zapewne być zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale również ciała stałe.