Przeciwpozarowy detektor iskrzenia

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed szkodliwymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w stref aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną wartość to wynika otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich założeniem do otoczenia organizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo zapewne istnieć podawana w cichych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Daje się kilka różnych typów urządzeń, jakie mogą stanowić użytkowane w kierunku bezpłomieniowego odpowietrzania. Są owo w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa jest za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest gwarancja aparatów przed skutkami wybuchu, która trwa w relacji odciążenia wybuchu. Znajduje on przeznaczenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie może stanowić z powodzeniem zastosowane więcej w takich insolacjach, w jakich jest niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w obrębie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że być zagospodarowany w dziedziny sanitarnej też w toku sterylizacji. Danie pewno stanowić czyszczone metodą SIP/CIP