Dyrektywa atex szkolenia

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do produktów przeznaczonych do książce w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania sprowadzające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone spośród tym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, by mógł stanowić kierowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W głównej części znajdują się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które wprowadza się w wyjątkowych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do karierze w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić jednoznaczny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze narzędzia w obowiązku zapewnienia współpracy z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.