Dynamiczny rozwoj gospodarczy chin

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w momencie jakiej z obrabianego przedmiotu zabiera się określoną grupa materiału. W okresie frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Poleca się znacznie szybko biorące się maszyny, które chodzą z określonym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Charakteryzuje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła spotykają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy zbierają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce uważa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno być właściwie pochylony. Możliwe istnieje i obrabianie (skrawanie) tematu na brzegach kiedy tylko frez posiada uzębienie panujące. W relacji od typie produktu, który zamierza żyć poddany obróbce stosuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie uważają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest pozytywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.